W rzeczywistości, w której globalne organizacje stoją w obliczu coraz bardziej złożonego otoczenia ryzyka, znaczna ich część ma niewystarczające podejście do zarządzania ryzykiem i niedojrzałe procesy ERM (ang. Enterprise Risk Management) – wskazuje nowy raport. AICPA & CIMA wraz z Enterprise Risk Management Initiative (ERM Initiative) na Uniwersytecie Stanowym Karoliny Północnej przeprowadziły ankietę wśród 747 globalnych liderów finansów i biznesu, której wyniki zostały opublikowane w raporcie “2022 Global State of Risk Oversight: Managing the Rapidly Evolving Risk Landscape”.

W ankiecie zmierzono ocenę poziomu dojrzałości w zakresie proaktywnego zarządzania ryzykiem poprzez wdrażanie procesów zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Jest to metodologia, która strategicznie analizuje zarządzanie ryzykiem z perspektywy całej firmy lub organizacji i ma na celu identyfikację, ocenę i przygotowanie na potencjalne straty, niebezpieczeństwa, zagrożenia i inne potencjalne szkody, które mogą kolidować z operacjami i celami organizacji i/lub prowadzić do strat.

Zwiększona niepewność i szybko zmieniająca się rzeczywistość, w tym zmiany geopolityczne, zakłócenia w łańcuchu dostaw, rywalizacja o talenty i utrzymujące się skutki globalnej pandemii, w dalszym ciągu napędzają ryzyko, z którym musi się zmierzyć kadra zarządzająca. Ale nawet w obliczu tych złożonych zagrożeń tylko 31% respondentów z Wielkiej Brytanii i Europy stwierdziło, że ich model zarządzania ryzykiem jest „dojrzały” lub „solidny”.

Inne kluczowe wnioski z raportu to:

  • Tylko 13% kadry kierowniczej z Europy i Wielkiej Brytanii uważa, że ​​procesy zarządzania ryzykiem w ich organizacji zapewniają im przewagę konkurencyjną
  • 64% organizacji z siedzibą w Europie i Wielkiej Brytanii twierdzi, że posiada ustandaryzowany proces identyfikacji ryzyka.

Liderzy biznesu rozumieją, że organizacje muszą podejmować ryzyko, aby generować zyski

Jednak wśród respondentów pytanych czy ich procesy zarządzania ryzykiem zapewniają im przewagę konkurencyjną, widoczna była zauważalna różnica między analizowanymi regionami. 40% respondentów w Azji i Austrazji oraz 34% w Afryce i na Bliskim Wschodzie uważa, że ​​ich nadzór nad ryzykiem zapewnia im istotną przewagę konkurencyjną, podczas gdy w Europie i Wielkiej Brytanii odsetek ten wynosił tylko 13%.

Mark Beasley, KPMG Professor of Accounting, Director of the ERM Initiative, NC State  (Uniwersytet Stanowy Karoliny Północnej), powiedział:

„Globalnie organizacje zmagają się z realiami coraz bardziej złożonego otoczenia ryzyka, jednocześnie zdając sobie sprawę, że ich obecne podejście do nadzoru nad ryzykiem może być niewystarczające. Co ciekawe, jeszcze przed ogromnie destrukcyjną pandemią Covid-19 liderzy biznesu czuli przytłaczający ciężar i złożoność zagrożeń wpływających na ich organizacje. Jak sugerują nasze badania, zarządzanie ryzykiem raczej nie staje się łatwiejsze”.

Ash Noah CPA, CGMA, Vice President & Managing Director of Management Accounting Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, powiedział:

„Liderzy biznesu, którzy rozumieją, że ryzyko i zyski są ze sobą powiązane, prawdopodobnie zwiększą swoje inwestycje w nadzór nad ryzykiem, aby wzmocnić odporność i zwinność swojej organizacji nawigując po złożonym i niepewnym krajobrazie ryzyka. Co więcej, korzystanie z ERM wspiera tworzenie wartości oraz długoterminowej rentowności i zrównoważony rozwój.”

Metodologia badania

2022 Global State of Risk Oversight: Managing the Rapidly Evolving Risk Landscape obejmuje dane zebrane w 2022 r. w ramach ankiety online przeprowadzonej wśród światowych liderów biznesu z czterech głównych regionów: Europy i Wielkiej Brytanii, Azji i Austrazji, Afryki i Bliskiego Wschodu oraz Stanów Zjednoczonych. Około połowa z nich pełni wysokie funkcje w księgowości i finansach, a pozostali reprezentują różne stanowiska kierownicze w różnych branżach. W sumie zebrano 747 w pełni wypełnionych ankiet.